Odamızdan Haberler


26
BÖLGE ODALARIN İLGİLİ MERCİLERE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ARACILIĞI İLE İLETİĞİ TALEPLER METNİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.Aşırı kur hareketliliğinden Türk lirasının yaşadığı değer kaybı ve durumun özel sektöre yansımalarının minimize edilmesi için somut tedbirlerin alınmasının yararlı olacağı ,
Enflasyon ile mücadele etmenin tek yolunun ‘’Üretimden ‘’geçtiği ,
Üretimin teşviki dışında diğer alınacak tedbir ve yaptırımların kalıcı çözümler üretemeyeceği ,
Banka kredilerinde uygulanan yüksek faiz oranları,
Finans sektörünün iş dünyasına kredi vermemek için direnç konusu ,
Ekonomide istikrar için güvenin tekrardan tesis edilmesi ,
Kamuya iş yapan veya mal satan üyelerin alacaklarının gecikmesi nedeniyle yaşanan sorunların ortadan kaldırılması ,
Tarım ve Hayvancılık Politikalarının yeniden revize edilmesi ,
Teşvik sisteminin il bazlı yeniden revize edilmesi,
Kalkınma Ajansları ,TKDK ve DAP desteklerinin içerik ve nitelik olarak revizyon edilmesi ,
Ülkemizin özellikle tarım ve hayvancılıktaki ithalat politikalarına yönelik ivedi tedbirlerin geliştirilmesi,

Okunma Sayısı: 499
resim